Biologian egin duguna

Uraren zikloan ikasi dugu uraren garrantzia klimaren eta estatuaren kokapenaren araberakoa dela. Badakigu estatu batzuetan ur eskas handia dela tenperatura azkarrengatik, baita ere  batzuetan prezipitazio gehiegi badela.

Klimograma: diagrama bat da. Klimogramak erakusten ditu toki baten tenperaturak eta prezipitazioak hilabeteka. Beraz xerkatu dugu estatu ezberdinetan klima hotza edo beroa ote zen baita ere prezipitazioak zein diren.

Adibidez: Etiopia ingurunea beroa da, urte honetan tenperaturak 15°C gainditzen du. Urteka prezipitazioak 1143 mm-koak dira, baina ez dira erregularrak. Beraz tenperatura tropikoa da.

June – Milia – Oihan, -Laida 5C